Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen

Informatie over het lidmaatschap bij s.v. Rijssen

Op deze pagina kunt u informatie vinden over aanmelden als lid, overschrijven van of naar een andere voetbalvereniging en contributie.

Aanmelden
Om je aan te melden dien je het aanmeldingsformulier in te vullen, en digitaal toe te sturen naar ledenadministratie@svrijssen.nl. Daarnaast ben je op de hoogte van de verwerkersovereenkomst van s.v. Rijssen. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaar je ook tegelijk akkoord te zijn met deze verwerkersovereenkomst.

Voor het doorgeven van wijzigingen voor een bestaand lidmaatschap kan dit via: ledenadministratie@svrijssen.nl. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk een adreswijziging of nieuw telefoonnummer door te geven. Maar het is ook mogelijk om de machtiging voor automatische incasso te veranderen naar een andere bankrekening.

Overschrijven - om bij s.v. Rijssen te komen spelen
Lid geweest van een andere voetbalvereniging? Indien je binnen de afgelopen 3  jaar bij een andere vereniging ingeschreven bent geweest, kun jij je melden via de ledenadministratie. Zij zullen jou aanmelden en vervolgens moet de club waarvan je vertrekt akkoord geven. Mochten zij akkoord geven; dan is de overschrijving rond. De uiterste datum dat je kan overschrijven, is voor de A-categorie 15 juni.  

Overschrijven - als je ergens anders wilt gaan spelen
Wil je je carrière bij s.v. Rijssen beëindigen, dan moet je dit doen vóór 15 mei dit kan door, o.v.v. naam, adres en geboortedatum, een e-mail te sturen naar: ledenadministratie@svrijssen.nl. Zeg je te laat op dan gaan de betalingsreglementen zoals beschreven in de contributiereglementen op de aanmeldformulieren  van kracht. 

Ten slotte moet de vereniging die jij gaat versterken digitaal akkoord vragen via Sportlink. Mocht je netjes alle betalingsverplichtingen hebben voldaan en daarnaast je (eventuele) kleding ingeleverd hebben, dan zal de overschrijving akkoord worden bevonden.

Lidmaatschap
Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan. Dit betekent dat een lid contributie verschuldigd is voor een heel seizoen. Contributie wordt via een automatische incasso geïncasseerd.

Contributie s.v. Rijssen is als volgt opgebouwd:

Leeftijd Contributie bedrag
Steunende leden € 30,00 per seizoen eenmalig (geen toegang ALV en geen stemrecht)
Mini's tot 6 jaar € 30,00 per seizoen eenmalig
Passieve leden € 96,00 per seizoen of € 8,00 per maand
Jeugd tot 18 jaar € 102,00 per seizoen of € 8,50 per maand
"Senioren veld (vanaf 18 jaar)" "€ 180,00 per seizoen of € 15,00 per maand. € 50,00 extra bijdrage, wanneer er 2x op een klusjesdag geholpen is wordt dit teruggestort."
"Senioren zaal (vanaf 18 jaar)" "€ 216,00 per seizoen of € 18,00 per maand. € 50,00 extra bijdrage, wanneer er 2x op een klusjesdag geholpen is wordt dit teruggestort."
"Senioren veld en zaal (vanaf 18 jaar)"

"€ 324,00 per seizoen of € 27,00 per maand. € 50,00 extra bijdrage, wanneer er 2x op een klusjesdag geholpen is wordt dit teruggestort."

- Seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni het jaar erop
- Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan
- Een lid is contributie verschuildigd voor een heel seizoen
- Contributie wordt via een automatische incasso geïncasseerd. 
- Nieuw lid mag maimaal 4x meetrainen voordat men lid wordt
- €50,00 extra contributie voor spelende senioren leden, wordt bij de eerste maand geïncasseerd.
- Spelende senioren leden die vaste vrijwilligers zijn wordt geen €50,00 extra berekend.
- Opgelegde boetes vanuit de KNVB (zoals voor een gele kaart) worden ook automatisch geïncasseerd.

Rekening s.v. Rijssen:
IBAN: NL84RABO 0342 9906 40
Ten name van "s.v. Rijssen"

Het aanmeldingsformulier van s.v. Rijssen

Voor overige vragen betreffende aanmelding, overschrijving en verandering van uw NAW gegevens kunt ut zich wenden tot de ledenadministratie.

Wij zijn trots op onze sponsoren

Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen