Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen

7 juli ledenvergadering

Gepubliceerd op: dinsdag 29 juni 2021
Bij deze willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 7 juli 2021 om 19:30 uur.
Lees verder onder de foto
Blog Details Image

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 lijkt het erop dat we de ledenvergadering in ons nieuwe clubgebouw kunnen houden, met inachtneming van de geldende regels. Mocht het toch blijken dat dit niet mogelijk is, dan zullen wij de vergadering online houden. In beide situaties dient u zich vooraf per e-mail aan te melden. Vermeld hierbij uw naam en
telefoonnummer. 

Mocht de ledenvergadering online worden gehouden, dan ontvangt u vlak voor de vergadering een link waarmee u via Teams de vergadering kunt volgen. Aanmelden kan tot 2 juli via info@svrijssen.nl

 

Agenda ledenvergadering 7 juli 2021;

1. Opening (Wouter Beumer)

2. Mededelingen (Harry Scholten)

3. Jaarverslag 2020/2021 (Harry Scholten)

4. Verslag Penningmeester (Harry Mulder)

5. Verslag Kascommissie (René Stevens of Joost Nollen)

6. Verslag Technische Commissie (Rob Boezerooij)

7. Verslag Sponsorcommissie (Reinier Strokap)

8. Rondvraag (allen)

 

Zoals u ziet is het een redelijk grote agenda en wij hebben als bestuur dan ook ervoor gekozen om alleen het seizoen 2020/2021 in deze vergadering te behandelen. Mochten er leden zijn die toch het jaarverslag 2019/2020 of het verslag van de halfjaarlijks ledenvergadering van januari 2020 willen inzien kunnen zij dit melden via info@svrijssen.nl en wij zullen ervoor zorgen dat u deze dan via de mail ontvangt. De financiële verslagen van de penningmeester kunnen ook ingezien worden maar deze worden niet per mail verstuurd en hiervoor kunt u zich ook aanmelden via info@svrijssen.nl en er zal dan contact met u worden opgenomen wanneer en waar u deze financiële verslagen kunt inzien.
 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd en rekenend op uw komst of online deelname.

Met vriendelijke groet,

Bestuur s.v. Rijssen

Wij zijn trots op onze sponsoren

Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen