Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) bestaat uit vrijwilligers die zorgen dat alle leden van s.v. Rijssen (zowel jeugd als senioren) kunnen trainen en/of spelen op zijn of haar niveau en onder de meest optimale omstandigheden. Om dit te kunnen verwezenlijken houdt zij contact met de leden, vrijwilligers, diverse andere commissies en met het bestuur van s.v. Rijssen. Verder zorgt de TC voor een capabel technisch kader, organisatie van scouting, indeling van de elftallen, aanschaf en beheer van materialen en een goede organisatie van wedstrijden en toernooien. Tevens bereidt de TC beleidsvoorstellen voor of voert de beleidsbeslissingen van het bestuur uit.

tcjeugd@svrijssen.nl is het mailadres voor jeugdzaken.

tc@svrijssen.nl is het algemene mailadres van de TC.

Met sportieve groet,

TC en TC-jeugd s.v. Rijssen

 

   

 

Wij zijn trots op onze sponsoren

Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen