Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen

Nieuwsbericht kleding

Gepubliceerd op: donderdag 5 januari 2023
Sponsorcommissie s.v. Rijssen wil nogmaals de richtlijnen betreffende kleding onder de aandacht brengen.
Lees verder onder de foto
Blog Details Image

Helaas hebben we gezien dat er 2 elftallen binnen s.v. Rijssen het nodig vonden om kleding aan te schaffen zonder overleg met de sponsorcommissie. Deze kleding zullen we onder protest gedogen. Echter willen we deze kleding niet op en of in de dug-outs zien tijdens wedstrijden. Wij willen wel stimuleren, dat teams sponsoren aandragen. Echter verbieden wij vanaf heden wel voor alle teams binnen s.v. Rijssen zelf kleding te regelen, welke het gehele team draagt. Dit zal altijd via de sponsorcommissie moeten verlopen om zo uniformiteit binnen de vereniging te behouden.

 

Onderstaand hebben we nogmaals de regels ten aanzien van kleding benoemd:  

1. Voor het spelen van wedstrijden dient de speler te beschikken over s.v. Rijssen wedstrijdshirt, wedstrijdbroek en wedstrijdkousen.
2. Alle s.v. Rijssen kleding dient (voor zover niet verstrekt aan gesponsorde teams) aangeschaft te worden bij de aangewezen kledingleverancier.
3. De door s.v. Rijssen verstrekte kleding (incl. gesponsorde kleding) blijft eigendom van s.v. Rijssen, die zorgdraagt voor de jaarlijkse verdeling van de kleding over de teams.
4. Alle binnen s.v. Rijssen in teamverband gebruikte kleding (met of zonder sponsoring) moet (schriftelijk) goedgekeurd worden door de sponsorcommissie van s.v. Rijssen
5. Het gebruik van (onderdelen van) het wedstrijdtenue (inclusief wedstrijdtrainingspak) is alleen toegestaan op wedstrijddagen.
8. Indien aan spelers, trainers en leiders s.v. Rijssen kleding beschikbaar is gesteld, dient deze verplicht gebruikt te worden voor de betreffende wedstrijden en/of trainingen.
9. Indien er onduidelijkheid is over dit reglement dan beslist de sponsorcommissie en/of het bestuur van s.v. Rijssen over de invulling.
10. Het is de sponsorcommissie en/of het bestuur van s.v. Rijssen vrij om te allen tijde dit kledingreglement naar haar eigen inzicht aan te passen.

Wij zijn trots op onze sponsoren

Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen