Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen

Algemene ledenvergadering (ALV) 14 juli

Gepubliceerd op: dinsdag 28 juni 2022
Donderdag 14 juli om 19;30 uur is de algemene ledenvergadering in ons clubgebouw op Sportpark ‘t Opbroek. Leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en zij die door het bestuur daartoe uitgenodigd zijn worden welkom geheten. De agenda staat hieronder, deze zal ook per mail aan de leden verzonden worden.
Lees verder onder de foto
Blog Details Image

Agenda ledenvergadering 14 juli 2022;
1. Opening

2. Mededelingen

3. Jaarverslag 2021/2022

4. Verslag Penningmeester

5. Verslag Kascontrolecommissie

6. Benoeming kascontrolecommissie

7. Verslag Technische Commissie

8. Verslag Sponsorcommissie

9. Bestuursverkiezing

10. Wijzigen statuten

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd en rekenend op uw komst,


Met vriendelijke groet,
Bestuur s.v. Rijssen

...

Wij zijn trots op onze sponsoren

Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen