Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen

Algemene ledenvergadering (ALV) 13 juli 2023

Gepubliceerd op: vrijdag 30 juni 2023
Donderdag 13 juli om 19;30 uur is de algemene ledenvergadering in ons clubgebouw op Sportpark ‘t Opbroek. Leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en zij die door het bestuur daartoe uitgenodigd zijn worden welkom geheten. De agenda staat hieronder, deze zal ook per mail aan de leden verzonden worden.
Lees verder onder de foto
Blog Details Image

Agenda ledenvergadering 13 juli 2023:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag 2021/2022
 4. Verslag Penningmeester
 5. Verslag Kascontrolecommissie
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Verslag Technische Commissie
  1. Verslag TC Jeugd
 8. Verslag Sponsorcommissie
 9. Bestuursverkiezing
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd en rekenend op uw komst,

Met vriendelijke groet,

Bestuur s.v. Rijssen

Wij zijn trots op onze sponsoren

Bandwerk merkenbouwers: Trotse media partner van s.v. Rijssen